Визнання недійсним державного акту на право власності

13 травня 2016 року

Визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку в судовому порядку  є законним, належним та окремим способом поновлення порушеного права. Державні акти на право власності на земельні ділянки є документом, що посвідчує право власності. Цей документ видається на підставі рішення органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування. Отже, недійсними можуть визнаватись як рішення на підставі яких державні ати видані так і самі акти на право власності. Таку правову позицію сформував Верховний суд України за результатами розгляду справи № 6-2824цс15.

 

 

12 травня 2016 року

Верховним Судом України була висловлена правова позиція, щодо поновлення працівника звільненого через втрату довір’я. Верховний суд України за результатами розгляду справи № 6-100цс16 відзначив, що суди виносячи рішення повинні враховувати  обов’язки та відповідальність працівника.

 

 

11 травня 2016 року

Набуття у власність квартири за договором довічного утримання, укладеного між подружжями можливе лише за умов, якщо договір не суперечать інтересам сім’ї та іншим умовами прописаних в ньому. Визначаючи правовий режим майна, придбаного за договором довічного утримання (догляду), укладеного під час перебування набувача за цим договором у шлюбі, суди повинні встановити, чи було цей договір укладено саме в інтересах сім'ї; чи виконував інший з подружжя, не визначений у договорі довічного утримання (догляду) як набувач, обов'язки за таким договором солідарно з набувачем. Так висловився Верховний Суд України, за результатами розгляду  справи № 6-2891цс15.

 

 

10 травня 2016 року

Сам по собі факт неналежного повідомлення особи боржника про прилюдні торги не є підставою для визнання цих торгів недійсними. Верховний Суд України притримується одностайної позиції в цьому питанні, ще раз підтвердивши раніше зроблений висновок по справі № 6-1884цс15 під час розгляду справи № 6-2988цс15.

 

 

6 травня 2016 року

У разі несвоєчасного повернення депозиту вкладнику з вини банку (банківської установи), за період прострочення банк зобов’язаний нараховувати вкладнику відсотки за користування коштами. Так відзначив Верховний Суд України по справі № 6-302цс16.

Контакты

Если у вас остались вопросы свяжитесь с нами